Науката за звездите

Думата „Астрология” произлиза от гръцките думи „Астрo” и „Логос” и се превежда като „Наука за звездите” - наука за неизменните закони на движение на небесните тела, които ни позволяват да опишем изменчивият поток на живота. Това е наука за вечността на космоса и безкрайното течение на битието, свързващо в едно времето и пространството. Науката , която разглеждайки хороскопа на момента, счита за същност на процеса неговата космическа / временна/ характеристика и я прави явна за нас. Думата &bdqu...


Повече »

Възникване на Астрологията

Астрологията е сред най-древните науки, тя съпътства цивилизацията от нейното възникване. Раждането на астрологическият възглед на света може да се счита момента, в който човек за първи път е обърнал внимание на цикличността на жизнените явления и кръговрата на природата. Този момент разбира се няма дата, но началото на систематичните наблюдения за смяната на сезоните и звездното небе е свързано с развитието на земеделието, което е предизвикало създаването на календара. За това можем да каже, че във всички земеделски развити култури от преди...


Повече »

Стихия ОГЪН

Огън  – елементът на жизнената сила и енергия. Огънят е духът, така както Слънцето е видимият представител на Бога в нашият свят. Основната движеща сила на огъня е честолюбието.

Качествата, които придава са идеализъм, смелост, усърдие, самоувереност, благородство, сила, жизнена енергия, стремителност, ентусиазъм и творчество.


Стихия Огън      Повече »

Стихия Въздух

Въздух – елементът на мисълта, той ни свързва в едно, за него не съществува граници. Въздухът е вятърът, който привежда всичко в движение, той е и дъхът при вдишване и издишване. Въздухът символизира контактите и взаимоотношенията.

Присъщи са му обективност, добро социално чувство, интелигентност, възприемчивост, комуникация, ясна перспектива за нещата - проницателност, искреност, подвижност, активност, любознателност, променливост, реформа, свързване на хора и информация.


Повече »

Стихия ВОДА

Вода  - тази стихия е носителка на живота. Водата покрива 70% от земята, тя е 75% от нашето тяло.  Водата се свързва с вътрешният свят, емоцията, дълбочина на чувствата, въображение, памет, способност за съпричастие – емпатия, мечтателност, психични дарби.

Качествата на водата са пластичност, потайност и подвижност.


Стихия Огън     

Повече »

Стихия ЗЕМЯ

Земя  – земята е най-бавно вибриращият и най-плътният от елементите. Земята създава формите, законите, конкретност и устойчивост.

Качествата, които са характерни за земята са плътност, твърдост, студенина. Основното на което ни учи е практичност, постоянство, реализъм, стабилност, усет за материалните неща и умение да се справяне с ежедневните проблеми.


Стихия Огън   ...


Повече »