Стихия ВОДА

Вода  - тази стихия е носителка на живота. Водата покрива 70% от земята, тя е 75% от нашето тяло.  Водата се свързва с вътрешният свят, емоцията, дълбочина на чувствата, въображение, памет, способност за съпричастие – емпатия, мечтателност, психични дарби.

Качествата на водата са пластичност, потайност и подвижност.


Стихия Огън      Стихия Въздух    Стихия Вода    Стихия Земя