Защо да изучаваме Астрология?


 1. За да се докоснете до мъдростта на една от най-древните науки
 2. За да погледнете по-различно към себе си и близките си
 3. За да сте предупредени за трудните периоди в живота си
 4. За да се откъснете от ежедневието си
 5. За да четете с повече настроение и по-малко притеснение астрологичните прогнози във вестника


Защо да изберете астрологичен център „Астрология за всеки“?

Формалните причини:

 1. Удобна и комуникативна локация
 2. Удобен график на провеждане на заниманията, съобразен с работещите хора
 3. Оптимална продължителност на заниманията – 2часа / учебен ден
 4. Приятелска и спокойна атмосфера
 5. Комфортна обстановка
 6. Курсът протича стегнато и конкретно, не е разтегнат излишно във времето


Важните причини:

 1. Успешното завършване на курса ви дава възможност да получите фундаментални знания за астрологията и да изградите стабилна основа за задълбочаване в астрологичната наука
 2. Курса е разделен на 4 нива с продължителност между 6 и 8 седмици, за да може всеки да отдели време без да е твърде ангажиран с него
 3. Всеки слушател на курса получава комплект учебник и работна тетрадка с задачи и тестове
 4. Имате възможност за разширяване на астрологичните знания и умения в извън курсови форми на обучение – лекции, семинари, лични консултации
 5. Имате възможност да развивате презентационните си умения чрез участие в клубните инициативи

Какво включва курса по Aстрология?

1 ниво Елементи на хороскопа
     Продължителност – 24 часа
     Съдържание:
2 ниво Основи на анализа и синтеза на хороскопа
     Продължителност – 30 часа
     Съдържание:3 ниво Тематичен анализ на хороскопа
     Продължителност – 24 часа
     Съдържание:4 ниво Динамика на хороскопа
     Продължителност – 24 часа
     Съдържание:

Курсов проект за завършилите 4 ниво на обучение